SOCIÁLNÍ  ČINNOST

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:

Sociální činnost Most

Kód a název oboru

KKOV 75-41-M/01 Sociální činnost

Vzdělávání:

maturitní pětileté dálkové pro absolventy ZŠ

Zakončení

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Odborné předměty

Český jazyk a literatura

Sociální politika a zabezpečení

Ekonomika

Cizí jazyk

Sociální služby

Právo

Výchova k občanství

Sociální péče

Pedagogika

Dějepis

Ergoterapie

Psychologie

Matematika

Organizace volného času

 

Biologie  a ekologie

Výchova ke zdraví

 
Chemie Zdravotní tělesná výchova  
Tělesná výchova    

Fyzika

 

 

Kultura osobního projevu    

Informační technologie

 

 

Písemná a elektronická komunikace    

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

- skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (praxe v pracovní pozici asistent pedagoga)

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

       

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Uplatní se jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Může poskytovat přímou péči a osobní asistenci klientům a dále se uplatní i v managementu sociálních služeb.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže je v areálu školy.