PEDAGOGICKÉ LYCEUM

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor:

Pedagogické lyceum

Kód a název oboru:

KKOV 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Pedagogika

Specializace (HV, VV, TV)

Cizí jazyk I. a II.

Psychologie

Konverzace z cizího jazyka

Občanská nauka

Hudební výchova

Volitelný seminář

Dějepis

Tělesná výchova

 

Matematika

Výtvarná výchova

 

Fyzika

Dramatická výchova

 

Chemie

Pedagogický seminář

 

Biologie

 

 

Informační technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

SPECIALIZACE

Počínaje 2. ročníkem – specializace HV, TV, VV (jedna specializace dle výběru žáka)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium na vysokých a vyšších odborných školách pedagogického a humanitního směru, asistent pedagoga. Absolvent získá kvalifikaci v profesích asistent pedagoga a pedagog volného času.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.