OBCHODNÍ AKADEMIE

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:  

Obchodní akademie Most     

Kód a název oboru: 

KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Ekonomie

Konverzace CZJ I. a II.

Cizí jazyk I. a II.

Ekonomika

Matematický seminář

Občanská nauka

Účetnictví

Společenskovědní seminář

Dějepis, Zeměpis

Informační  a komunikační technologie

Cizojazyčný seminář

Matematika

Statistika

Daně a účetnictví

Biologie a ekologie

Právo

Bankovnictví a pojišťovnictví

Chemie, Fyzika

Písemná a el. komunikace

Seminář z inf. technologií

Tělesná výchova

Fiktivní firmy

Právo EU

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a další ekonomicko-administrativní pozice. Absolvent je připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ  A STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu školy.