MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Název ŠVP:  

Masér sportovní a rekondiční Most

Kód a název oboru: 

KKOV 69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční

Vzdělávání:

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

Zakončení:

maturitní zkouška

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - UČEBNÍ PLÁN VE FORMÁTU PDF

Všeobecně vzdělávací předměty

Odborné předměty

Volitelné předměty

Český jazyk a literatura

Ekonomika podnikání

Masáže (teorie a cvičení)

Cizí jazyk

Zdravotní výchova

Rekondice a regenerace

Občanská výchova

Somatologie

Masérská péče

Informační technologie

Psychologie a komunikace

 

Dějepis

   

Matematika

   

Biologie a ekologie

 

 

Chemie, Fyzika

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritériem přijetí je:

- průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný

- přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání zřizovatele (písemný test)

- doklady o umístění v soutěžích

- potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání dodané na formuláři školy (formulář ke stažení ve formátu DOC)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

1. Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika

2. Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent oboru v povolání masér při poskytování masérských služeb v provozovnách, studiích, salonech a v oblasti sportovní rehabilitace. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v oborech fyzioterapie a ergoterapie.

 

UČEBNICE

Žáci si kupují sami dle požadavků školy.

 

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže je v areálu školy.