Kompletní dokumentace ŠVP je k nahlédnutí na vedení školy.

1. Obchodní akademie
profil absolventa
učební plán
2. Ekonomické lyceum
profil absolventa
učební plán
3. Předškolní a mimoškolní pedagogika
profil absolventa
učební plán
4. Pedagogické lyceum
profil absolventa
učební plán
5. Sociální činnost – denní forma vzdělávání
profil absolventa
učební plán
6. Sociální činnost – dálková forma vzdělávání
profil absolventa
učební plán
7. Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání
profil absolventa
učební plán
8. Zdravotnický asistent – dálková forma vzdělávání
profil absolventa
učební plán
9. Zdravotnické lyceum
profil absolventa
učební plán
10. Ošetřovatel
profil absolventa
učební plán
11. Masér sportovní a rekondiční
profil absolventa
učební plán
13. Pedagogika pro asistenty ve školství (od 1.9.2011)
profil absolventa
učební plán