Souhlas vedoucího ročníkové práce s tématem práce – ve formátu DOC. Termín odevzdání 16. 10. 2017.

Informace k formě a obsahu ročníkové práce – ve formátu PDF

Šablona ročníkové práce – ve formátu DOCX