Střední pedagogická škola existuje v Mostě již od roku 1963, kdy byla do Mostu přesunuta ze Šluknova. Na této škole je realizován od 1. 9. 2010 obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika Most.
Zařazením do sítě škol ze dne 5. 2. 2003 byl s účinností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem zařazen obor 78-42-M/003 Pedagogické lyceum. Tento obor je v současné době dobíhajícím oborem, nahrazen bude od 1.9.2011 oborem vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Pedagogické lyceum Most.
V roce 2003 vznikl v rámci PHARE 2003 v projektu POSUN a byl MŠMT schválen dvoustupňový obor 75-31-J/001 a 75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství. Tento obor byl zařazen rozhodnutím o změně zařazení do sítě škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2004 počínaje 1. ročníkem. V červnu 2006 ukončili první stupeň tohoto oboru první absolventi, v červnu 2009 absolvovali v tomto oboru první žáci maturitního stupně. Poslední řádná maturitní zkouška proběhne ve školním roce 2014-2015. Od 1. 9. 2011 je uvedený obor nahrazen oborem vzdělání 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství, jehož obsah dle RVP stanoví školní vzdělávací program Pedagogika pro asistenty ve školství Most.
Obchodní akademie v Mostě vznikla v roce 1991 jako typ školy nahrazující do té doby existující Střední ekonomické školy. Na této škole byl realizován obor 63-41-M/004 Obchodní akademie, čtyřleté studium denní, poslední řádná maturitní zkouška proběhla ve školním roce 2012-2013 a v následujících letech jsou v tomto oboru realizovány pouze maturitní zkoušky pro zájemce o režim ukončení vzdělávání do 5 let po absolvování posledního ročníku.
Postupně je uvedený obor nahrazován oborem vzdělání dle RVP, který je pod názvem ŠVP jako 63-41-M/02 Obchodní akademie Most. Ze sítě škol byla vyřazena forma dálková, do které již 3 roky nebyli přijímáni uchazeči.
Kvalita obsahu vzdělání je dotvářena zkušenostmi z modulů mezinárodní spolupráce s německým partnerem v rámci projektu ČR 1 na základě dohody mezi MŠMT ČR Praha, BiBB Berlín a NÚOV Praha, dále pak realizací mezinárodních projektů Leonardo da Vinici.
Profilace školy je založena na mimořádných aktivitách a obsahu v předmětech fiktivní firmy.
Od 1. 9. 2009 je realizován obor dle RVP s názvem ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.
Střední zdravotnická škola vznikla v roce 1946 jako škola Ošetřovatelská při Všeobecné okresní nemocnici v Mostě. V roce 1953 byla transformována na Vyšší zdravotnickou školu, později Zdravotnickou školu. V různých obdobích své nepřetržité aktivní činnosti byly realizovány maturitní obory Zdravotní sestra a Dětská sestra, které byly v roce 1996 sloučeny do oboru Všeobecná sestra a výuční obor Ošetřovatel-ošetřovatelka, v pomaturitním kvalifikačním studiu pak obory Asistent hygienické služky, Porodní asistentka (Ženská sestra), Dětská sestra a Všeobecná sestra. Od 1. 9. 2005 byl ve škole realizován v denní i dálkové formě vzdělávání obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent, který na základě legislativních změn Ministerstva zdravotnictví a kvalifikačních požadavků na nelékařská povolání nahradil obor Všeobecná sestra. V tomto oboru proběhla poslední řádná maturitní zkouška v roce 2012-2013 a v následujících letech budou v tomto oboru realizovány pouze maturitní zkoušky pro zájemce o režim ukončení vzdělávání do 5 let po absolvování posledního ročníku.
Uvedený obor byl nahrazen dle platné legislativy v denní i dálkové formě vzdělávání od 1. 9. 2010 oborem vzdělání 53-41-M/01, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Zdravotnický asistent Most. Dalším zdravotnickým oborem je obor vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum, který je ve škole realizován od 1. 9. 2007. Od 1. 9. 2011 je tento obor postupně nahrazován oborem vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, jehož obsah stanoví dle RVP školní vzdělávací program s názvem Zdravotnické lyceum Most. Od 1. 9. 2010 začal být rovněž realizován nematuritní tříletý obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel vyučovaný dle RVP a školního vzdělávacího programu Ošetřovatel Most. Od 1. 9. 2012 je oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, jehož obsah vzdělání stanoví od 1. 9. 2011 dle RVP školní vzdělávací program s názvem Masér sportovní a rekondiční Most. Dalším oborem vzdělání je 75-41-M/01 Sociální činnost. Obsah vzdělání stanoví dle RVP školní vzdělávací program Sociální činnost Most, a to v denní i v dálkové formě vzdělávání.