1. Náležitosti žádosti k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka či studenta,
  • adresa školy (celý název školy),
  • název žádosti,
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná,
  • datum žádosti,
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka.),
  • úřední formát žádosti A4.

2. Typy žádostí k řediteli školy:

Výjimka z předepsané docházky – podává se v případě, že docházka v daném předmětu poklesla pod 50% a to po ukončení výuky daného předmětu v daném pololetí pro 1 nebo více předmětů po poslední konzultaci, žádost musí obsahovat předměty, o které se žádá, s uvedením počtu hodin absence z celkové hodinové dotace předmětu (např. 6 z 10), žádosti o výjimku v případě, že jde o nulovou docházku, vyhoví ředitel jen mimořádně na základě velmi vážných důvodů

vzor žádosti