Název školy

IČ školy

Adresa školyPředpokládaný čas a místo příjezdu

Předpokládaný čas odjezdu


Pedagogický doprovod 1

Pedagogický doprovod 2

Účastníci přehlídky

1. Účastník - přednes

2. Účastník - čtení
3. Účastník - improvizované vyprávění
Kontrolní kvíz: