Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Přihlášky můžete zasílat do 17. května 2017. Tiskopis přihlášky ke stažení zde.

Obor vzdělání – název KKOV Forma počet volných míst Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení Termín 2. kola přijímacího řízení
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 denní 25 17.05.2017 26.05.2017
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 denní 25 17.05.2017 26.05.2017
Sociální činnost 75-41-M/01 denní 25 17.05.2017 26.05.2017
Ošetřovatel 53-41-H/01 denní 25 17.05.2017 26.05.2017
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 25 17.05.2017 26.05.2017
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 25 17.05.2017 26.05.2017

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 26. května 2017. Povinnou součástí přijímacích zkoušek nebude jednotná (státní) přijímací zkouška.

Kritéria pro 2. kolo přijímací zkoušky

Kód a název oboru Kritéria přijetí
KKOV 63-41-M/02

Obchodní akademie

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice).

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.

KKOV 78-42-M/02

Ekonomické lyceum

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v matematice).

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.

KKOV 53-41-M/01

Zdravotnický asistent

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v biologii).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v českém jazyce).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.

KKOV 69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v biologii).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.

KKOV 53-41-H/01

Ošetřovatel

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Přednost má uchazeč s vyšším počtem úspěšně dokončených ročníků základní školy.

2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v první pomoci).

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na přihlášce ke vzdělávání.

Váha kritérií: prospěch 90 %, doklady o soutěžích 10 %.