Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola nabízí v rámci denní a dálkové formy vzdělávání následující obory vzdělání:

Obchodní akademie

1. Obchodní akademie – maturitní v denní formě vzdělávání
2. Ekonomické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání

Střední pedagogická škola

3. Předškolní a mimoškolní pedagogika – maturitní v denní formě vzdělávání
4. Pedagogické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání
5. Pedagogika pro asistenty ve školství – maturitní v dálkové formě vzdělávání

Střední zdravotnická škola

6. Zdravotnický asistent – maturitní v denní formě vzdělávání
7. Zdravotnický asistent – maturitní v dálkové formě vzdělávání
8. Zdravotnické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání
9. Sociální činnost – maturitní v denní formě vzdělávání
10. Sociální činnost – maturitní v dálkové formě vzdělávání
11. Masér sportovní a rekondiční – maturitní v denní formě vzdělávání
12. Ošetřovatel – v denní formě vzdělávání

Další podrobné informace o přijímacích zkouškách a počtu přijímaných uchazečů najdete v sekci Uchazeč.